Legger bak seg et hektisk år med utrusting av tre avanserte nybygg

foto