Mattilsynet vurderer pålegg etter inspeksjon på vassverket

foto
Kokepåboda har ifølge rapporten frå Mattilsynet vorte sendt ut grunna overskridingar av grenseverdi, der det var påvist E.coli og intestinale enterokokkar. Foto: Illustrasjonsfoto, Erling Wåge