Fleire og fleire av oss blir flinkare til å bruke refleks

foto