Vil om nødvendig overlate bassengpengane til kommunen

foto