Kommunen har allereie varsla helseføretaket om mogleg oppseiing eller revidering av føde- og barselavtalen

foto
I eit brev sendt frå Kinn kommune til Helse Førde varslar kommunen at det kan bli aktuelt å seie opp avtalen tidlegare Vågsøy kommune hadde på God start-tilbodet ved Nordfjord sjukehus. Foto: Marianne S. Rotihaug