Kommunen har allereie varsla helseføretaket om mogleg oppseiing eller revidering av føde- og barselavtalen

foto