Ønsker å halde skulen open til ny løysing kjem på plass