Frå tilskot til husbygging til ekstra ferie. Her er idéane for å auke rekrutteringa til kommunen