Svarar på kritikken: – Om det har skjedd ein glipp, beklagar vi det