Vil danne nytt selskap i den sammenslåtte kommunen