– Vi har ingen prestisje i nærskulematrisen, og vil sjå på kva vi kan gjere med utilsikta negative konsekvensar

foto