Søker om finansieringsbidrag til prosjekt Stad skipstunnel

foto