Søker om finansieringsbidrag til prosjekt Stad skipstunnel

foto
Randi Humborstad Stad skipstunnel Foto: Odd Inge Rand