Meiner det må utgreiast mykje betre om det bør kome eit nytt oppdrettsanlegg ved øya

foto