Her forsvinn den lokalbygde fiskebåten i djupet

foto