Saka om steinbrotet vart ikkje sendt vidare før etter fire månadar: – Det er svært skuffande