40 av landets aviser var nede på grunn av feil

foto