– Hardt å sjå på at vindkraftanlegget vert eit faktum

foto