Ein av desse sju søkarane skal sørge for at kommunen gjer klimavennlege innkjøp