Er godt i rute med nybygget til 200 millionar kroner