Det spesielle huset blir bygd her: – Dette er svært gode nyheiter