Nektar å gi opp Kystvegen: – Utgreiinger er gjort i bøtter og spann. Det er ikkje nødvendig å lage fleire