Selskapet har redusert tal flygingar: – Framleis problematisk

foto