Kommunane ønsker å behalde dagens jordmorteneste som den er

foto