Seks personar vil jobbe med å ta imot flyktningar som kjem til kommunen

foto