Sjølv om dei utvida klassa med tre, blei 20 elevar ståande igjen på venteliste