18 bedrifter får delta – har saman potensial til å vekse til over 200 årsverk