Mener dagens løsning ikke er optimal for fisk i vannet: Vil bygge bru her

foto