Krysset forvirrar førarar: – Det oppstår nestenulykker dagleg