60–70 reklamasjoner til nå: – Det er ikke spesielt mye og alle feil og mangler skal rettes opp