– Med ugunstig vindretning kunne hele naustrekka gått

foto