Det kan ta tid før den nye cruisehamna får landstraum