Kan du hjelpe ordføreren med hastesaken? – Jeg trenger en stein som kan representere kommunen