Ronny vil gjerne halde fram som kultursjef. Sjå kven andre som har søkt på stillinga

foto