Vart stoppa med desse dekka – det vart slått ned på

foto