Mangla namn på adresselista – no må dei ha nok eit møte om mogleg nasjonalpark

foto