Meiner regjeringa gir «ordre» om fleire statleg tilsette i distrikta, men utan å ville legge til rette for det

foto