No er ordførar og varaordførar på plass: Fekk stempel i staden for kjede