Retten trur det er stor fare for gjentaking om sikta slepp ut av varetekt