Måløy-selskapet inngår samarbeid med verdas største cruiseselskap