Trailersjåfør vart stansa og fekk ordre om å sikre lasta betre før han fekk køyre vidare