Geolog har vore på staden: Held vegen stengt etter steinsprang