– Det er så viktig at alle barn og unge har aktivitet og felleskap å komme tilbake til etter korona

foto