- Mange forventar at skipstunnelen kan bli meir enn eit reknestykke for konsulentar