Grunneier frykter fraflytting og forfall som følge av vindkraftutbyggingen

foto