– Om vi skal følge tankegangen her, må eg spørje Bjørlo om han er imot bygging av Stad skipstunnel også?