Korleis tilrettelegge for god alderdom? Det får du kanskje svar på i dette møtet

foto