Koster over hundre millioner å ta igjen forsømt vedlikehold på kommunens bygg