Stig foreslo 150.000 i studiestønad til helsefagarbeidarar som vil jobbe i kommunen