Vil rive taxibygget og legge bedre til rette for turister og kollektivtrafikk