Har ikke godt nok sanitæranlegg for strømmen av turister som kommer – ber kommunen investere