Med den nye avtala håpar verftet å kunne ta inn arbeidskraft som i dag står utanfor arbeidslivet